experience Brussels!: een tentoonstelling voorgesteld in het Bip, het huis van het gewest

Ben jij een echte Brusseleir?

Ontdek Brussel al tekenend en observerend. Richt een metrostation opnieuw in, dos Leopold uit als een koning, help Edith Cavell haar spullen terug te vinden. Dit spel zal je in een echte Brusselaar omtoveren!

Ben jij een echte Brusseleir?

Omschrijving

Ben je een « Echte Brusseleir » ?, richt zich tot de jongsten onder ons. Om het spel te starten wordt de groep in kleine groepjes verdeeld. Elke groep wordt begeleid door een volwassene die de opdrachten zal voorlezen en die de groep zal helpen bij de oriëntatie in de expo. De kinderen, of beter gezegd, de artiesten, zullen al het nodige materiaal krijgen om bijvoorbeeld: een nieuw metrostation te ontwerpen, de voorwerpen van Edith Cavell terug te vinden, Leopold als een koning uit te dossen, de Europese vlag te herontwerpen, en eveneens magische krachten te geven aan de personages die levensgroot d.m.v. foto’s tentoongesteld worden. Aan het einde van de rit zullen de kinderen enkele van de vele aspecten ontdekt hebben die van Brussel een o zo fascinerende stad maken.

Doelgroep :

  • Kleuteronderwijs (3de leerjaar)
  • Basisonderwijs (1ste en 2de leerjaar)

Competenties :

Deze benadering van experience.brussels laat de kinderen toe Brussel op een andere manier te ontdekken. Hun verbeelding en creativiteit worden geprikkeld, en het ontwikkelt eveneens hun artistieke kant.

Specifieke lessen :

Ben je een « echte Brusseleir » is geïntegreerd in de volgende lessen:

  • Wereldoriëntatie (maatschappij, burgerschap)
  • Plastische opvoeding

Praktische informatie :

Duur: ongeveer 45 minuten

Reserveer uw bezoek