experience Brussels!: een tentoonstelling voorgesteld in het Bip, het huis van het gewest

Scholen en gelijkaardig

Wilt u de tentoonstelling bezoeken met uw klas of met een groep kinderen? Onze medewerkers bieden speciaal op kinderen en tieners gerichte activiteiten.

Verscheidene van onze activiteiten richten zich tot verschillende leeftijdsgroepen, en kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in het kader van specifieke lessen.

Hieronder vindt u meer informatie over elk van de aangeboden activiteiten.

Ben je een "Echte Brusseleir"?

Om het spel te starten wordt de groep in kleine groepjes verdeeld. Elke groep wordt begeleid door een volwassene die de opdrachten zal voorlezen en die de groep zal helpen bij de oriëntatie in de expo.

Doelgroep:

 • Kleuteronderwijs (3de leerjaar)
 • Basisonderwijs (1ste en 2de leerjaar)

Specifieke lessen:

Ben je een "Echte Brusseleir"? is geïntegreerd in de volgende lessen:

 • Wereldoriëntatie (maatschappij, burgerschap)
 • Plastische opvoeding

Meer weten


Brussels Pursuit

De deelnemers, verdeeld in kleine groepjes van 2 tot 5 spelers, reizen op deze manier door de verschillende zalen. Tijdens hun zoektocht naar het goede antwoord op de vraag die de spelleider uitgedeeld heeft, zullen hun observatievermogen en vermogen tot samenwerken op de proef worden gesteld.

Doelgroep:

 • Basisonderwjs (8 tot 12 jaar)
 • Talenonderwijs (niveau A1 en A2)

Specifieke lessen:

Het Brussels Pursuit-spel is geïntegreerd in de volgende lessen:

 • Talen (het spel is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels)
 • Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap)

Meer weten


Quiz

Deze quiz is speciaal ontworpen om u te helpen op uw reis van zaal naar zaal, zonder daar te verdwalen. We hebben er ook voor gezorgd te letten op het didactische aspect: open vragen of multiple choice-vragen zijn op de pagina's te vinden naast verschillende spelletjes zoals woordzoekers of kruiswoordpuzzels.

Doelgroep:

 • Middelbaar onderwijs (13 tot 18 jaar)
 • Talenonderwijs (vanaf niveau B1)

Specifieke lessen:

De quiz is geïntegreerd in de volgende lessen:

 • De talen (de vragenlijst is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels)
 • Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappij)

Meer weten

Reserveer uw bezoek